بابایی سلام آخر اومدی

خیز از جا ای علمدار سپاهم

صلی الله علیک یا خامس ال الله

تموم آسمون گرفته رنگ‌خون

ای سبط احمد درّ سرمد علی اکبر