ندا آمد کُنتُ کَنزَا مخفیا

عمه سختمه بی عمو باشم

دنبالت گشتم بین نخلستان

شیعتی مهما شربتم

چه خوبه تو حرم باشیم

توی خواب هرشب میبینم گنبد

شهید قله‌ی قاف نینوا اصغرم

با نوای یاحسین کوه کشته ها سازم

دیر یا زود پاپیچ شمشیراشون میشم