تا وقتی بچه های من زنده ان

محرم از راه اومد دوباره مشکی پوشم

بوی محرم دلارو برده

من تنهایی جلو در خرابه

دارن میرسن به زمین کربلا

هرکی مریض داره میاد و

تو که نیاز داری الان سپر