می تابه به شب تار

من یه دنیا سلامم تو علیک سلامی

خودم ایران و دلم

نگو به فکر رفتنی بابایی

خوش قد و بالای حرم

عموم تو قتلگاهه و دل تو دلم نیست عمه

شب بود و خیره چشمام به آسمون تیره

ماه غمه به عشق تو نوشتم رو قلبم حسین

چه شکوهی دارن دوتا ماه زینب