بیا و منم مثل علی اکبرت آقا بغل بگیر

عالم به علی نازد و مولا به اباالفضل

ای سبط احمد درّ سرمد علی اکبر

چه جوری میخوای که از داغ غمش دق نکنم

تو حیدری خلقا شبیه پیغمبری

خلق و خلق تو کاملا شبیه به پیغمبر

چه داغی رو دلم گذاشتی

برو ای خورشید حرم