با گریه بر داغ حسین قیمت گرفتیم

لالاییام یادم رفت مادر از بس گریه کردم

بند قنداقه دیگه تو نبند دست و پاهامو

توی گهواره خوابیدی یا بیداری

شهید قله‌ی قاف نینوا اصغرم