محرم۹۷-شب سوم-غزل_مرثیه-حضرت_رقیه.س

حضرت رقیه شب سوم غزل مرثیه شاعر : حمیدرضا عباسی حلقه ادبی…

محرم۹۷-شب اول-مناسب_واحد -مناجات_با_امام_حسین.ع

#مناجات_با_امام_حسین.ع #مناسب_واحد #شب_اول #میترا_سادات_دهقانی #حلقه_ادبی_ریّان سامان شدی که بی سرو سامان بیاوریم درمان شدی که دردِ فراوان بیاوریم .…

اربعین-مناجات_با_امام_حسین.ع-خیره ماندم به کوله پشتی و کفش

#اربعین #کربلا #مناجات_با_امام_حسین.ع #حلقه_ادبی_ریّان #میترا_سادات_دهقانی خیره ماندم به کوله پشتی و کفش خیره ماندم به جاده در اخبار خیره …